ספר זרע שמשון על התורה וחמש מגילות ⋆ סגולה לפרי בטן ועוד

130.00150.00

In stock

ספר "זרע שמשון" לרבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל נחמני זיע"א מלא בחידושי תורה מדהימים. הספר יצא מחדש במהדורה נוחה לקריאה ונעימה לעין. הספר ידוע בפי כל בעקבות הסגולה הנוראה המצויה בספר, רבים שלמדו בו נפקדו בילדים לאחר שנים רבות ללא ולד, רבים אחרים זכו לפרנסה בשפע ונחת ועוד. בעל הספר נפטר ללא ילדים והבטיח ללומדים בו שהם יהיו כמו בניו והוא יתפלל עליהם כמו על ילדיו. רבי שמשון זיע"א היה מקובל עצום. הספר מביא חידושי תורה נפלאים, חלקם על דרך הסוד אבל צורה מובנת לכל אדם, ולחלקם על דרך הדרש, הרמז או הפשט. חובה בכל בית. הספר מגיע במחיר מוזל לעילוי נשמת הרב שמשון המחבר.

2 כרכים


סגולות ספר ה"זרע שמשון" לרבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל נחמני זיע"א מלא בחידושי תורה מדהימים. הספר יצא מחדש במהדורה נוחה לקריאה ונעימה לעין. הספר ידוע בפי כל בעקבות הסגולה הנוראה המצויה בספר, רבים שלמדו בו נפקדו בילדים לאחר שנים רבות ללא ולד, רבים אחרים זכו לפרנסה בשפע ונחת ועוד. בעל הספר נפטר ללא ילדים והבטיח ללומדים בו שהם יהיו כמו בניו והוא יתפלל עליהם כמו על ילדיו. רבי שמשון זיע"א היה מקובל עצום. הספר מביא חידושי תורה נפלאים, חלקם על דרך הסוד אבל צורה מובנת לכל אדם, ולחלקם על דרך הדרש, הרמז או הפשט. חובה בכל בית. הספר מגיע במחיר מוזל לעילוי נשמת הרב שמשון המחבר.

הספר סובב על פרשיות התורה באופן שבכל פרשה יש מספר חידושים של הרב המחבר על הפרשה, ובנוסף בסוף החלק השני נמצאים פירושים וחידושים על חמש מגילות.

הספר התפרסם רבות באתר הידברות על ידי הרב אליהו עמר בשיעורים המתוקים שלו על חידושי הספר. בשיעורים הוא מספר גם על סיפורי ניסים שהגיעו אליו לאחר לימוד בספר.

מתוך הקדמת המוציא לאור

הקדמת המו”ל
למהדורה החדשה
יגילו הלבבות וישמחו הנפשות ישמח לב מבקשי ה', בראותם יחד בהגלות לעינינו
זה ספר” דב” ו”ננו; תעלומות החכמה אשר יבקע כשחר אורו אור בהיר יוצאים ממקור
סריװ' "י"ח הגאון הקדוש המקובל אלקי רבינו מוהר"ר שמשון חיים נחמני זציקללה"ת
שהיה מגדולי דורו ומהמפורסמים במדינת איטליאה בנגלה ובנסתר, ואתמחי גברא וספריו
הקדושים שחיבר, ע”י הרב הגדול הגה"מ החיד"א ז"ל, ושאר גדולי הדור כאשר עיניך
תחזינה בתולדותיו שהעתקתי לשונם.
ואודה את ה' מאוד בפי בסוד ישרים ועדה אשר חסדו הגדול עלי גבר װכיתי אחרי
שעות רבות להוציא לאור עולם מחדש הספר הנחמד זרע שמשון על התורה וחמש
מגילות עם תולדותיו, והנה לדבר ולהלל בשבח המגיע לחיבורו הקדוש הוא דבר שפתים
אך למותר דהמפורסם אין צריך לראיה, ולמה לי קרא ויל ניתי ספר ונחזה בו שהוא דבר
השוה לכל נפש, לרוות צמאונו בדברי אלקים חיים, ערבים ומתוקים, דרושים יקרים
ונעימים, מיישב ומפרק מאמרי חז"ל ומדרשים נפלאים, ופלפולים וחילוקים ארוכים
וקצרים, ובאמרי נועם אגדות משולבות במוסר ובנופת צופים, הדר הוא לכל אשר בו הוגה
כשושנים, וח"ן יתן לעומת מחברתו, טעמו וראו כי טוב סחרה מכל סחורה, והדרא הוא
דלא אפשר למפרט בשפװתא.
וכבר נודע שע"י עריבות התורה במילי דאגדתא בדרש דרוש ופלפול, בכח יגבר
איש ללמוד תורה לשמה, כפי מה שכתב בהקדמת אגלי טל )להגה"ק מסאכטשאב זצ"ל(
להוציא מדעת הטועים האומרים שהלומד ושמח ומתענג בלימודו אין זה תודה לשמה
כיון שמתערב הנאת עצמית, וכתב ע"ו ובאמת זה טעות מפורסם דאיתא בזוה"ק יצר טוב
מתגדל מתוך שמחה של תורה וכו', וסיים וז"ל, הלומד לשם מצוה ומתענג בלימודו הרי
זה לימוד לשמה וכולו קודש כי גם התענגו מצוה עכל"ק. )ובזה נלענ"ד לפרש הברכה
בברכת התורה, והערב נא וכו' ולומדי תורתך לשמה, ויש לדקדק למה נקט דייקא לשון
והערב, וגם יש לדקדק דמתחיל בוהערב ומסיים בלשמה. ולפי דבריו הק' יומתק הכל,
-אנו מתפללון ן-אבן מתפללין שיערב התורה בפינו שנזכה להתענג בתורתו, ועי”ז נהיה
לומדי תורתך לשמה, דהא בהא תליא, וק"ל(. וככה הוא בספר הזה שמי שלומד בו בודאי
יוכל להרגיש טעם עריכות ומתיקות מנועם אמרותיו, ונמצא שלומד תורה לשמה.
אמנם נוסף לשבח המגיע לכתבים הללו גופייהו, עוד חיבה יתירה נודע לנן, הביטו
וראו בהקדמת המחבר איר שמעתיר ומבקש בעשר לשונות של תפלה לעיין בספרו,
שהיות שלבבו הולך ובוכה על כי אין לו בנים שנלקח ממנו בבן וחוה בכוח ע"ה, וחצה
להשאיר אחריו ברכה וזכרון לשמו בדבר שדרכו להמנות, ונותן לו מתו שכרה בצדה אשר
כל איש ואיש נחת ינחת בו, שכתב בזה הלשון: לאכול בעוה"ו ולשבוע בעוה"ב ובעל הגמול
ישלם בזכות זה שבו לגומלי חסד של אמת במותג תלתא בני חיי ומזוני טבי דבזכותא
תליא וכו' ועיניכם תראינה בנים ובני בנים כשהילד זהים סביב לשולי-ובנם חכמים ונכונים
ובתים מלאים מכל סוג. ואטו מילתא זוטרתא היא הבטחתו של איש אבוקרט קדוש דו
מהראשונים כמלאכים אשר רוח ה' דבר בו.

מהי סגולת ספר הזרע שמשון? ניסים גלויים קרו לאחר הלימוד בו והפצת הספר – הרב אליהו עמר

Average Rating

5.00

01
( 1 Review )
5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Submit your review

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

1 Review For This Product

  1. 01

    by חיים

    אני למדתי בספר הרבה פעמים, כולל בשיעורים, ראיתי ניסים, והספר מעולה – חידושי תורה נפלאים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

קטגוריות מוצרים

book Samson seed

ספר זרע שמשון על התורה וחמש מגילות ⋆ סגולה לפרי בטן ועוד

130.00150.00

Add to Cart